Serbian (Latin)English (United Kingdom)
Skonex D.O.O.
Skonex zdrava hrana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skonex kontakti
Saša Ilić
Vlasnik
018/241-078, 292-271

 

 

0606422525

 

 

sasa@skonex.rs

 

Gordana Ilić
Direktor
018/241-078, 292-271

 

 

0606422524

 

 

gordana@skonex.rs

 

Sibinka Antonijević
Sektor finansija
018/241-078, 292-271

 

 

0606422522

 

 

sibinka@skonex.rs

 

Boban Tričković
Sektor uvoza i distribucije
018/241-078, 292-271

 

 

0606422521

 

 

boban@skonex.rs

 

Srđan Milovanović
Sektor komercijale
018/241-078, 292-271

 

 

0606422526

 

 

srdjan@skonex.rs

 

Marija Ilić, dipl.ecc
Saradnik u komercijali
018/241-078, 292-271

 

 

0606422523

 

 

marija@skonex.rs

 

Skonex D.O.O.
Kontakt
Adresa:
Vojvode Mišića 2/20
18000, Niš, Srbija

Telefon: 018/241-078 i 018/292-271
http://www.skonex.rs

Informacije: Maticni broj: 17031198
PIB: 100667334